fischer

centrum Zlín

Těsnicí tmel odolný povětrnostním vlivům Prémium DDK